Svetovanje za odškodnine do zavarovalnic in poravnava

STORITVE:

  • Svetovanje o zavarovalnem primeru, nastali škodi
  • Vlaganje odškodninskih zahtevkov na zavarovalnico
  • Ogledi na terenu
  • Izplačilo zavarovalnine
  • Pogajanje in poravnava z zavarovalnico
  • Vlaganje pritožb zoper višine zavarovalnine

KAJ POTREBUJETE ?

  • Zavarovalno polico
  • Splošne in posebne pogoje, ki so sestavni del zavarovalne police
  • Izvide zdravljenj
  • Ostalo dokumentacijo v zvezi z nastalim primerom