Gradbeni inženiring

Gradbeni inženiring združuje vse storitve, ki obsegajo gradbene faze od ideje do predaje zgrajenega objekta torej pridobivanje projektne in tehnične dokumentacije, gradnjo in na koncu prevzem objekta. Vključene so vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se v največji meri zasleduje interes investitorja.

 

Tako za investitorja uredimo:

  • Opravimo ogled lokacije gradnje
  • Svetovanje pri izdelavi potrebne projektne dokumentacije
  • Izbor projektanta, arhitekta in sistema gradnje
  • Priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • Priprava razpisne dokumentacije in pregled ter analiza ponudb
  • Priprava pogodb za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
  • Svetovanje izbranim izvajalcem in projektantom pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja

Nastopamo kot odgovorni vodjo del za izvajalca del pri celotni gradnji s pooblaščenim inženirjem z več kot 25 let izkušenj.